04 April, 2011

that's prague 6

Mam nową pracę/nie mam czasu.
/
Ostateczne rozliczenie z zimą:

I have a new job / but I do not have time.
/
Final farewell with winter:


that's prague 24

that's prague 23

that's prague 22

czr2

czr

czr1

No comments: