25 March, 2011

Říp

Czym dla Mahometa Mekka, tym Říp dla Czecha, tak było napisane. Na szczycie wygasłego miliony lat temu wulkanu, 40 km od Pragi. I prawda, na samej górze znaleźliśmy czeską mekkę, małą karczmę pośrodku lasu.
Pilsner 30 czk, gambrinus 25czk , parek v rohaliku 15 czk, ile knedliki i hermelin nie pamiętam.
Kofola 20 czk, wieprzowych kolan nie mają.

Według legendy to tu na szczycie, pradziad Czech postanowił ze to będzie jego ziemia.
Na pamiątkę tego zdarzenia w około Xw. postawiono romańską rotundę.
Niestety w przeciwieństwie do karczmy, zamknięta, sezon się jeszcze nie zaczął.
Říp to dziwna góra, kompas nie pokazuje prawidłowo gdzie jest północ, sprawdzałem.

U podnóża w wiosce Ctineves byliśmy na cmentarzu. Praktycznie wszystkie nagrobki to rodzina Plachych. Na każdym płyta z wyrytym widokiem na pola, koń zaprzężonym do pługa i rolnik, w tle Říp. Nigdzie w Czechach nie widziałem podobnego cmentarza. Ludzie Ci musieli być bardzo związani z tą ziemią.
Robiłem tam fotografie jednak żadna się nie udała. Migawka zacięła się, dziwne nie stało się to nigdy przedtem ani potem.
/
What is Mecca for Muhammad, that is Říp for a Czechs.
This is written on the top of millions of years extincted volcano, just 40 km from Prague.
That's true, at the top of we really found the "Made in CR - Mecca" / Pilsner 30 Kč, Gambrinus 25Kč, Parek v rohliku 15Kč, kofola 20 CZK, how much costed Knedliky and Hermelin I do not remember, and they also didnt have the pig knee.

According to legend, which says, that on the top, great-grandfather named Czech, has decided that this wouldb be his land. To memorize this event in around X century, there was built a Romanesque rotunda. Unfortunately, it was closed now, the season has not begin yet .
Říp is a strange mountain, compass even did not show correctly where it is north.

Down the hill, in the village Ctineves, we visited a cemetery. Almost all the gravestones carry the same family name - Plachy. On each plate there are engraved fields, horses, farmer, and of course, in the background with ŘÍP. I haven’t seen nowhere in the Czech Republic, similiar cemetery. Those people were very connected to their land.
I did few photographs there but all mysteriously failed. Shutter jammed...strange this hasn´t happened before or afterwards...1

10

14

3

11

9

4

5

15

2

No comments: