02 May, 2012

good to be back home


Dobrze jest wrócić do domu.
Ostatnie trzy tygodnie to ciągła inspiracja, ogrom obserwacji i niesamowite spotkania z przyjaciółmi.
Zaskakujące nowe możliwości i wielka motywacja do dalszej pracy.
Dawno nie spotkałem tak wielu wspaniałych, kreatywnych i interesujących ludzi.

....
teraz ponownie Praga przytłaczająca ogromem zieleni i słońca,
rozglądam się za nową pracą.

----------------------------------------------------------

Last three weeks, that’s a constant inspiration, number of observations and incredible meetings with friends.
Surprising new opportunities and great motivation for further work.
Long time, I haven´t met so many wonderful, creative and interesting people.
....
Now once again, back in Prague, overwhelming me with her greenery and sunshine.
I look for a new job.

PL

PL

PL

No comments: