28 October, 2010

flexaret new film,

Ciężko ostatnio mi skończyć film. W flexarecie to tylko 12 klatek. Wierzcie lub nie ale czasem to bardzo dużo.
Lately i have problems with finishing film in my flexaret. It's just 12 frames, but belive or not, sometimes is realy alot.

Photobucket

Prague

Photobucket

Photobucket

Mikulov

Photobucket

Photobucket

No comments: