02 March, 2011

bezdomne krzesła / homeless chairs

W wyniku ostatnich spacerów po Pradze, mających na celu przetestowanie rożnego rodzaju filmów czarno białych. Powstał taki ot mikro projekt. Być może rozwinie się jakoś w przyszłości.
Bezdomne krzesła
/
As a result of recent walks in Prague, to test various types of black and white films. I came up with this micro project. Maybe i will develop it in the future.

Homeless chairs

homeless chairs
Kodak Tri-x 400

homeless chairs
Fomapan 100


homeless chairs
Rollei Retro 400

homeless chairs
Rollei Retro 400

cool
Rollei Retro 400

No comments: