25 February, 2011

that's prague 3

A few new photos from Prague, this time in color.
Kodak Ektar 100 Film
/
Pare nowych fotografii z Pragi, tym razem w kolorze.
Film Kodak Ektar 100


that's prague 15

that's prague 16

that's prague 12

that's prague 13

that's prague 14

No comments: