10 September, 2010

Prague

Kalka nowych fotek, z Pragi. To ostatni raz kiedy używam, film Fomapan, przynajmniej wywoływany w labie.
Few new photos from Prague. It is last time i use Fomapan film, at least developed in lab.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

1 comment:

Simon said...

Cool picture with the bicycle :D